เปิดรับสมัครทุนทำชื่อเสียงให้สถาบันปี 60

" . "

เปิดรับสมัครทุนทำชื่อเสียงให้สถาบันปี 60


ประกาศกองทุนการศึกษา สจล. ประเภทผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน

ด้วยสถาบันจะมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา สจล. ประเภท ผู้ทำชื่อเสียงให้สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีการศึกษา 2559) ให้นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้สถาบัน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้


รายละเอียดตามเอกสารแนบข้อมูลเพิ่มเติม : 
รายละเอียดเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ 1 : เอกสารสมัครทุนทำชื่อเสียง.pdf 
ไฟล์แนบ 2 : ข้อความประกาศกองทุนการศึกษา สจล.docx


วันที่เผยแพร่: 28 ก.ย. 2559

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412