ค่ายวิทยาการคอมจิตอาสา สาธารณะ ครั้งที่ 2

" . "

ค่ายวิทยาการคอมจิตอาสา สาธารณะ ครั้งที่ 2


วันที่เผยแพร่: 28 ก.ย. 2559

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412