ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี4

"ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี4 . "

ขอเชิญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ

 

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ อาคารพระจอมเกล้า ห้อง 211

 วิทยากรบรรยายเรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และ การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย คุณญาดา  เงาจุฑา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


วันที่เผยแพร่: 28 ก.ย. 2559

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412