ติดต่อภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-326-4339-53 , 02-737-3000
e-mail: comsci@kmitl.ac.th

สามารถฝากข้อความถึงภาควิชาฯได้ผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้

© 2015 Computer Science, Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตึกจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
โทร.02-329-8400 ถึง 8411 โทรสาร.02-329-8412